Ατομική Συμβουλευτική Ενηλίκων

Είναι μια μορφή θεραπείας που αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους ενήλικες να ξεπεράσουν τις προσωπικές τους προκλήσεις, να βελτιώσουν την ψυχική τους ευημερία και να βελτιώσουν τη συνολική ποιότητα ζωής τους. Πρόκειται για μια διαδικασία συνεργασίας μεταξύ  συμβούλου και  συμβουλευομένου, όπου εργάζονται από κοινού για να διερευνήσουν τις σκέψεις, τα συναισθήματα, τις συμπεριφορές και τις εμπειρίες του ατόμου σε ένα ασφαλές και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Ο πρωταρχικός στόχος της συμβουλευτικής θεραπείας ενηλίκων είναι να αντιμετωπίσει τις ανησυχίες του ατόμου, να προωθήσει την αυτογνωσία και να διευκολύνει τη θετική αλλαγή. Μπορεί να βοηθήσει τα άτομα να περιηγηθούν σε διάφορα ζητήματα όπως:

Άγχος
Κατάθλιψη
Διαταραχές πρόσληψης τροφής
Προβλήματα σχέσεων
Διαχείριση άγχους-κρίσεων
Ζητήματα αυτοεκτίμησης
Φοβίες
Δυσκολίες διαχείρισης θυμού
Δυσκολία στην οργάνωση ή στη διαχείριση χρόνου
Μεταβάσεις ζωής
Προσωπική ανάπτυξη
Διαχείριση απώλειας πένθους