Μέθοδοι Θεραπείας

Στο Χώρο Ψυχικής Υγείας & Συμβουλευτικής insight out φροντίζουμε την Ψυχική υγεία Ενηλίκων, Εφήβων & Παιδιών

Κάθε συνεδρία σχεδιάζεται σύμφωνα με τις προσωπικές ανάγκες του θεραπευόμενου

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι:

 Η θεραπεία με Playmobil η οποία κατά κύριο λόγο διευκολύνει την λεκτικοποίηση των συναισθημάτων και απεικονίζει την κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο θεραπευόμενος στην παρούσα στιγμή δίνοντας έτσι μία ρεαλιστική εικόνα που τον βοηθάει να έρθει πιο κοντά στη λύση.

Είναι μία θεραπεία που εξετάζει τη θέση του θεραπευόμενου στα διάφορα συστήματα που ανήκει και το πως αυτά επηρεάζουν τη ποιότητα της ζωής του στο παρόν.  

Σε αρκετές περιπτώσεις, μία συνεδρία με Playmobil είναι αρκετή για το θεραπευόμενο για να κατανοήσει ή και να επιλύσει το θέμα που τον απασχολεί.

Ενδεικτικά, θα λέγαμε ότι μία συνεδρία με Playmobil  μπορεί να εφαρμοστεί για την λήψη αποφάσεων, για τη διευθέτηση εσωτερικών συγκρούσεων, για το εργασιακό άγχος, για το γονεικό άγχος, για τις φοβίες, για την δημιουργία υγιών σχέσεων.

Η Θεραπευτική γραφή αναφέρεται στην καταγραφή των συναισθημάτων και στη διεργασία των φορτικών καταστάσεων που αντιμετωπίζει ο θεραπευόμενος.

Η Θεραπευτική γραφή δεν είναι απλά η καταγραφή ενός ημερολογίου με ελεύθερο συνειρμό. Είναι μία θεραπεία γραφής η οποία χρησιμοποιεί κατάλληλες δομημένες ασκήσεις που σκοπό έχουν να οδηγήσουν το θεραπευόμενο στην βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων που τον απασχολούν έτσι ώστε να τα επεξεργαστεί και να βρει τη λύση.  

Μία συνεδρία Θεραπευτικής γραφής  μπορεί να είναι δομημένη μόνο με τις κατάλληλες ασκήσεις, να αποτελεί μέρος μίας ομιλούμενης συνεδρίας (Speech therapy) ή και να συνδυαστεί με άλλες μεθόδους δημιουργικής έκφρασης όπως είναι το Collage.

Η Θεραπευτική γραφή είναι κατάλληλη για ενήλικες. Δεν απαιτείται προηγούμενη εμπειρία στη γραφή και δεν σχετίζεται με τη Δημιουργική γραφή. Ο κάθε θεραπευόμενος με ή χωρίς προηγούμενη εμπειρία στο γράψιμο μπορεί να ωφεληθεί από την Θεραπευτική γραφή προκειμένου να διαχειριστεί ένα πένθος, να πάρει αποφάσεις, να διαχειριστεί την εικόνα του εαυτού του  και να κατανοήσει καλύτερα τον ευατό του.

Η Βιβλιοθεραπεία είναι μία θεραπεία που μπορεί να συνδυαστεί  με τη Θεραπευτική γραφή.

Αναφέρεται στη χρήση κειμένων ή και ποιημάτων τα οποία είτε έχει επιλέξει ο ίδιος ο θεραπευόμενος να φέρει στην συνεδρία και τα οποία αντιπροσωπεύουν την κατάσταση την οποία βιώνει τη συγκεκριμένη στιγμή, είτε ο Θεραπευτής επιλέγει για τον θεραπευόμενο τα κείμενα ή και τα ποιήματα που κρίνει ότι ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες του θεραπευόμενου.

Κατά τη διάρκεια μίας συνεδρίας Βιβλιοθεραπείας αναλύονται σκέψεις και συναισθήματα του Θεραπευόμενου με σκοπό την βαθύτερη κατανόηση των θεμάτων που τον απασχολούν και του εαυτού.

Η Βιβλιογραφία είναι κατάλληλη για ενήλικες και απαιτεί μία προηγούμενη εξοικείωση και αγάπη του θεραπευόμενου για την ανάγνωση.

Η Θεραπευτική Φωτογραφία χρησιμεύει ως ένα συμπληρωματικό μέσο έκφρασης κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως ένα αυτοτελές μέσο θεραπείας.

Η Θεραπευτική φωτογραφία αναφέρεται στη χρήση φωτογραφιών από τη ζωή του θεραπευόμενου οι οποίες μπορούν να διηγηθούν την ιστορία του δίνοντας έτσι πολύτιμες πληροφορίες τόσο στον ίδιο όσο και στον Θεραπευτή για την καλύτερη κατανόηση των θεμάτων που απασχολούν τον θεραπευόμενο ενώ του προσφέρουν και μία μεγαλύτερη ενδοσκόπηση.

Η Θεραπευτική φωτογραφία μπορεί να εφαρμοστεί σε ενήλικες αλλά και σε παιδιά και μπορεί να βοηθήσει στην επεξεργασία τραύματος, στο πένθος, στην εικόνα εαυτού και στην κατανόηση εαυτού ενώ μπορεί να συνδυαστεί με το Collage.

Η Θεραπευτική Yoga είναι μία μέθοδος χαλάρωσης που εφαρμόζεται πριν την έναρξη της συνεδρίας προκειμένου ο θεραπευόμενος να έρθει σε μία κατάσταση ηρεμίας και να μπορέσει να έχει καλύτερη σύνδεση με τον ευατό του αλλά και στο τέλος της συνεδρίας για να προσφέρει στον θεραπευόμενο βαθιά χαλάρωση η οποία σταδιακά θα τον οδηγήσει σε μεγαλύτερη ενδοσκόπηση

Συνδυάζει μία σειρά από αναπνοές Pranayama Yoga και ασκήσεις stressing καθώς και τεχνικές βαθιάς χαλάρωσης Nidra Yoga

Εφαρμόζεται σε ενήλικες και μπορεί να αποτελέσει μια πολύ αποτελεσματική μέθοδο για την απαλλαγή από το άγχος αλλά και να βελτιώσει κατά πολύ την ποιότητα του ύπνου