Συμβουλευτική Χαμηλού Κόστους

Προσφέρεται ψυχοθεραπεία χαμηλού κόστους σε περιορισμένο αριθμό θεραπευόμενων ώστε να είναι πιο προσιτές και προσβάσιμες σε άτομα με περιορισμένους οικονομικούς πόρους. Στοχεύει στην αντιμετώπιση των οικονομικών εμποδίων που μπορεί να εμποδίζουν ορισμένα άτομα να έχουν πρόσβαση σε θεραπεία και υποστήριξη ψυχικής υγείας.