Οι διακρίσεις στην Ψυχοθεραπεία

Οι άνθρωποι καθημερινά στην κοινωνία υπόκεινται σε διακρίσεις λόγω διαφορετικότητας στο φύλο, στην ηλικία, στην κοινωνική τάξη, στην εθνικότητα, στη θρησκεία, στη κουλτούρα στη γλώσσα αλλά και στο σεξουαλικό προσανατολισμό όπως και για το γεγονός ότι έχουν κάποια αναπηρία.

Ο Αμερικανικός Σύλλογος Ψυχολόγων αναφέρεται στη σημασία που πρέπει να δείχνουν οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας στους τρεις «ισμούς»: τον ρατσισμό, τον ετεροσεξισμό και τον ηλικισμό επισημαίνοντας ότι , είναι σημαντικό οι ψυχολόγοι να διερευνήσουν πλήρως τις ταυτότητες και τα συστήματα πεποιθήσεών τους πριν ασκήσουν ψυχοθεραπεία

Βιβλιογραφία

Daniel, J. H., Roysircar, G., Abeles, N., & Boyd, C. (2004). Individual and cultural‐diversity competency: Focus on the therapist. Journal of Clinical Psychology60(7), 755-770.

σχετικές αναρτήσεις