Το Θεραπευτικό Συμβόλαιο

Το ζητούμενο στο πλαίσιο της συμβουλευτικής αλλά και της ψυχοθεραπείας είναι η επίτευξη ενός θεραπευτικού αποτελέσματος το οποίο προκύπτει από το #θεραπευτικό #συμβόλαιο το οποίο ρυθμίζει τον τρόπο με τον οποίο θα συνεργαστούν ο θεραπευτής και ο πελάτης.

Επιπλέον, ή ύπαρξη ενός συμβολαίου είναι σημαντική για #ηθικούς και #δεοντολογικούς #λόγους οπότε, οι σύμβουλοι έχουν την ηθική ευθύνη να ενημερώνουν τους πελάτες σχετικά με τη συμβουλευτική διαδικασία και να συνάπτουν σαφείς και ρητές συμβάσεις. Εξάλλου, η #δεοντολογία που διέπει το επάγγελμα του #συμβούλου δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην ενημέρωση και τη συναίνεση του πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί κατά την διάρκεια της θεραπείας έτσι ώστε να προστατευθεί η αυτονομία του.

Μία άλλη σημαντική πτυχή του θεραπευτικού συμβολαίου είναι ότι αυτό συμβάλλει στη δημιουργία της #θεραπευτικής #συμμαχίας. Με το θεραπευτικό συμβόλαιο ο πελάτης νιώθει ότι οι ανάγκες του είναι σημαντικές, απόλυτα πλαισιωμένες και οριοθετημένες, γεγονός που του επιτρέπει να βιώνει ασφάλεια και να έχει εμπιστοσύνη στη διαδικασία και στο πρόσωπο του θεραπευτή του. Θα λέγαμε ότι η θεραπευτική συμμαχία η οποία προκύπτει αρχικά από το θεραπευτικό συμβόλαιο όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι ένας σημαντικός παράγοντας για την ομαλή έκβαση όλων των μορφών ψυχοθεραπείας με τις έρευνες να δείχνουν ότι μια θεραπεία είναι αποτελεσματική μόνο όταν οι πελάτες αισθάνονται ότι ο θεραπευτής τους τους κατανοεί, έχουν τον απόλυτο σεβασμό του και βιώνουν αμοιβαία εμπιστοσύνη.

Το θεραπευτικό συμβόλαιο μπορεί να είναι μία προφορική σύμβασή ή μία γραπτή σύμβαση υπογεγραμμένη τόσο από το πελάτη όσο και από το θεραπευτή και μπορεί να υπάρχει μεγάλη ποικιλία στις συμβάσεις αυτές ανάλογα με τα προσωπικά και επαγγελματικά χαρακτηριστικά του εκάστοτε θεραπευτή τις προτιμήσεις του και τις αρχές του.

Βιβλιογραφία

Byrne, M., & Ní Shiothcháin, A. (2008). Theraputic contracts.

Baourda, V. C., & Lakioti, A. (2020). Using therapeutic contracts in person-centered counseling and psychotherapy: the perspectives of experienced Greek person-centered therapists. Person-Centered & Experiential Psychotherapies19(2), 112-133.

σχετικές αναρτήσεις