Υπάρχει ιδανικός σχεδιασμός συμβουλευτικής αίθουσας;

Ο χώρος που γίνεται η ψυχοθεραπεία μπορεί να επηρεάσει τη σχέση μεταξύ συμβούλου και πελάτη, καθώς και τα αποτελέσματα της συνεδρίας.

Προκειμένου να γίνει η κατάλληλη διαμόρφωση του θεραπευτικού δωματίου ο επαγγελματίας υγείας θα πρέπει  να απαντήσει σε τρείς ερωτήσεις οι οποίες αποσκοπούν στη συναισθηματική ευημερία τόσο του ίδιου όσο και των πελατών του.

Οι ερωτήσεις αυτές  είναι:

Η πρώτη εντύπωση του θεραπευτικού χώρου συμβάλλει ή επηρεάζει το κίνητρο του πελάτη να συμμετάσχει στη συμβουλευτική;

Με ποιον τρόπο η αισθητική συμβάλλει στην αίσθηση ενός ασφαλούς ψυχολογικού χώρου; 

Επηρεάζονται η εμπιστοσύνη στην εργασιακή συμμαχία και τα θετικά θεραπευτικά αποτελέσματα από τη σωματική και συναισθηματική άνεση στην αίθουσα παροχής συμβουλών;

Βιβλιογραφία

Pearson, M., & Wilson, H. (2012). Soothing spaces and healing places: Is there an ideal counselling room design?. Psychotherapy in Australia18(3),

σχετικές αναρτήσεις